KONTROLA JAKOŚCI   >   System jakości

Spółka ABC MAGNET s.r.o. ma wprowadzony także certyfikowany system zarządzania jakością według normy EN ISO 9001:2008 – zob. certyfikaty. Podstawowy kierunek spółki określa Polityka jakości.

System zarządzania jakością obejmuje wszystkie procesy, które mają wpływ na jakość: doradztwo, marketing, rozwój, przygtowanie produkcji, produkcję, czynności kontrolne, ekspedycję, serwis posprzedażowy.

Elastycznym zarządzaniem wszystkich ważnych procesów staramy się spełnić wymagania i życzenia klientów. Wychodzimy z tego, że zadowolony klient ma powód do nas wracać.

Nieustannie poszerzamy nasz asortyment sprzedaży uwzględniając wymagania klientów.

Preferujemy współpracę z długoletnimi sprawdzonymi dostawcami, u których można osiągnąć wyższą niezawodność jakości i niższych cen.

By dalej móc rozwijać swą pozycję na rynku i spełniać wymagające zadania i wymagania, dbamy na wzrost fachowego poziomu naszych pracowników systematycznym kształceniem.

Dążymy do nieustannego wzrostu poziomu naszego wyposażenia technicznego i naszych środków roboczych.

Ważną dziedziną naszej codziennej działalności jest oszczędny stosunek do środowiska naturalnego. Sortujemy odpad i przekazujemy do recyklingu. Stosujemy ekologicznie oszczędne środki i materiały. Ograniczamy zużycie papieru przez wykorzystanie dokumentacji i korespondencji elektronicznej. Do transportu i dystrybucji stosujemy usługi transportu zbiorowego.


Kontrola wejściowa / wyjściowa

Wszystkie nasze produkty przechodzą przez wejściową i wyjściową kontrolę. Magnesy trwałe są zwykle kontrolowane metodą standardową wyboru według ČSN ISO 2859-1.

Przy skomplikowanych/złożonych produktach z magnesami są mierzone właściwości odpowiadające jego funkcji. Chodzi o produkt na zamówienie, są uzgodnione warunki odbioru z klientem.

Do kontroli jakości wykorzystujemy jak atesty i protokoły mierzenia producentów, tak wyniki naszych własnych badań i mierzenia. Nasze przyrządy pomiarowe są w przepisanych interwałach sprawdzane przez certyfikowane laboratoria kalibracyjne. Konkretne sposoby mierzenia i badań są podane w rozdziale testy.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ?

ABC MAGNET s.r.o.
Siedzibie Big box, hall B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice