O MAGNESAC   >   Zasady bezpieczeństwaToksyczność magnesów

Magnesy z punktu widzenia chemicznego składu odpowiadają Dyrektywie europejskiej (2002/95/EC).
RoHS ((Restriction of Hazardous Substances).
Magnesy ferrytowe nie są toksyczne, w ekstremalnym środowisku (kwasy) może wydzielać się mała ilość baru. W wielu wypadkach oprócz baru jest używany stront.

Toksyczność magnesów jako cennych gruntów jest niska i podczas zewnętrznego kontaktu magnesu nie grozi niebezpieczeństwo intoksykacji dzięki atomom mocno wiązanych w strukturze materiału.


Działanie magnetyzmu na człowieka

Dotąd nie został udowodniony szkodliwy wpływ pola magnetycznego na człowieka w porównaniu np. z promieniowaniem roentgenowym. W medycynie jest wykorzystywane pole magnetyczne np. do diagnostyki (NMR- magnetyczny rezonans jądrowy). Niektóre metody również wykorzystują działanie pola magnetycznego z magnesów stałych lub elektromagnesów w fizjoterapii. Obecnie chodzi przede wszystkim o medycyną alternatywną.

Dla osób z sztucznym rozrusznikiem serca (kardiostymulatorem) lub innym wrażliwym urządzeniem zdrowotnym obowiązuje zakaz manipulacji z magnesami i zbliżenie się do nich na odległość mniejszą niż 0,5 metrów.


Manipulacja z magnesami

Ostrożnie należy manipulować przy zbliżaniu dwu magnesów lub magnesu ze stalowego przedmiotu.
Ze względu na wielkie skutki siłowe może dojść do uszkodzenia magnesu lub obrażenia s velkým! Dlatego nie wolno pozostawiać magnesy wolno położone.
Podczas pracy z silnymi i wielkimi magnesami zalecane jest stosowanie rękawic roboczych.

Zabrania się manipulować z magnesami w środowisku z niebezpieczeństwem eksplozji z powodu możliwego powstania iskry.

Magnesy są stosunkowo kruche, dlatego może dojść przy manipulacji do odłamania drobnych cząstek. Trzeba chronić przede wszystkim oczy stosując okulary ochronne.

Podczas szlifowania dochodzi do tworzenia lekkiego proszku, który by po wchłonięciu mógł spowodować trudności dróg oddechowym (respiracyjne), ewent. spowodować inne schorzenia. Dlatego trzeba stosować pomoce ochronne (półmaski).

Magnesy nie wolno przybliżać do:
  • czułych urządzeń elektronicznych i mechanicznych
  • osób z sztucznym rozrusznikiem serca (kardiostymulatorem)
  • magnetycznych mediów zapisowych (kart płatniczych, dyskietek, kaset magnetofonowych i video itp.)


Ryzyka uszkodzenia magnesu

Ryzyko odmagnesowania magnesu :
  • podczas kontaktu z silniejszym rodzajem magnesu (np. Anico podczas kontaktu z NdFeB)
  • w bardzo silnym polu magnetycznym
  • podczas przekroczenia maksymalnej temperatury roboczej
Ryzyko destrukcji magnesu :
  • w agresywnych chemikaliach (odróżnia się według rodzaju)
  • w atmosferze wodorowej
  • uderzeniem mechanicznym
  • promieniowaniem radioaktywnym
Poszczególne rodzaje magnesów odróżniają się odpornością wobec tych wpływów. Aby uzyskać bliższe informacje, prosimy skontaktować się z nami.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ?

ABC MAGNET s.r.o.
Siedzibie Big box, hall B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice