O MAGNETOCH   >   Druhy magnetov   >   Ferity

Ferity

Ferity

Úvod

Feritové magnety sú vôbec najrozšírenejšou skupinou magnetov. Ich celosvetová spotreba dosahuje ročne cca 300 000 ton a naďalej stúpa.
Ich kvalita aj sortiment zaznamenávajú takisto neustály pokrok . Ich výhodou je najnižšia kilogramová cena a veľký rozmerový aj tvarový rozsah.
Vedľa trvalých magnetov sa v technickej praxi používajú tiež magneticky mäkké ferity ako jadrá cievok, transformátorov a tlmiviek (Viac na www.ferity.cz).

Vlastnosti

Ferity sú chemicky kysličníky železa a bária alebo stroncia, ktoré po spekaní majú povahu keramického materiálu. Ich fyzikálnymi vlastnosťami je tvrdosť a krehkosť. To si vyžaduje opatrnosť pri manipulácii zmagnetovaných výrobkov v blízkosti ostatných magnetov, alebo feromagnetických materiálov.
Magnety sa vyrábajú v hotových tvaroch, ktoré možno mierne upraviť brúsením. Je však potrebné dbať na to, aby sa brúsené plochy nezahrievali, viď tabuľku magnetických vlastností - max teplota použitia.

Použitie

Feritové magnety majú veľmi široký záber použitia . Uplatňujú sa ako upínacie magnety v priemyselnom, kancelárskom i domácom prevedení.
Montujú sa do elektromotora a generátorov, sú súčasťou magnetických spojok a bŕzd. Používajú sa pri výrobe hračiek, slúžia ako senzory polohy a otáčania, ako spínače atď.

Magnetické vlastnosti - ferity

Trieda Koercivita Remanencie Max. súčin Curie teplota
HcB [kA/m] Br [mT] (BH)max [kJ/m3] oC
Y10T 128-160 >200 6.4-9.6 450
Y20 128-192 320-380 18.36-21.5 450
Y25 135-170 360-390 22.5-28.0 450
Y30 175-210 380-400 26.0-30.0 450
Y30BH 230-275 380-400 27.0-32.5 450
Y35 160-190 400-420 30.0-33.5 450

KDE NÁS NÁJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice