NOVINKY

Magnety pro elektromotory

Jednou z nejvýznamnější oblastí použití permanentích magnetů jsou točivé
elektrické stroje. 

Velmi dlouhou tradici
má používání magnetů ve stejnosměrném komutátorovém  motoru
(označovaném PMDC), nejprve v dvoupólovém,magnetpozději i vícepólovém provedení. Také klasický
kartáčkový komutátor se v dnes se často nahrazuje elektronickým
komutátorem. Používají se v automobilovém průmyslu, ve výrobě malých
elektrických strojů (mixery, vrtačky), v modelářství a
jinde.

Druhoou velkou skupinou jsou střídavé
synchronní stroje s permanentními magnety (označované PMAC).Jedná se o
bezkartáčové synchronní motory s permanentními magnety na rotoru a
třífázovým vinutím ve statoru. Velký dynamický rozsah výkonu spolu s
nízkou spotřebou je předurčují k nasazení v dopravním technice (např.
elektromobily), strojírenství (pohony CNC strojů), robotice,
apod.

Trvalé magnety nacházejí uplatnění rovněž v
krokových motorech. Jedná se o speciální druh mnohapólového synchronního
motoru, napájený impulsy stejnosměrného proudu.Využívají se především
tam, kde je třeba přesně řídit nejen otáčky, ale i konkrétní polohu
rotoru. Nacházejí uplatnění, regulační technice, robotice a podobných
oborech.

Existují různé způsoby realizace statoru
resp. rotoru s permanentními
magnety:

A.   Standardní
řešení- segmenty


A1. Feritové
segmenty

(BH)maxaž 42 kJ/m3

 
Přednosti:

• 
 Cenově výhodné zvlášť u velkých sérií
• 
 Snadná magnetizace až po montáži do
tělastatoru
•   Bez problému se montují
lepením

Nevýhody:


o   Větší objem a
hmotnost
o   Nižší výkon

 Časová i finanční náročnost přípravy
výroby(forma)

A2. Segmenty ze vzácných
zemin


A2.1. Báze FeNdB(BH)maxaž 400 kJ/m3

A2.2. Báze SmCo(BH)maxaž 240 kJ/m3


 
Přednosti:

• 
 Výroba menších sérií i vzorků bez nutnosti
formy
•   I složitější tvary: zkosené, s
rozdílným radiusem, detaily hran
•   Vysoký
výkon, malé rozměry

Nevýhody:


o   Vyšší
cena
o   Obtížná
magnetizace
o   Možné problémy s teplotou
(FeNdB)
o   Lepení vhodné jen bez povrchové
úpravy – FeNdB nutno speciální antikorozní technologie


B.   Moderní řešení -
prstence

B1. Ferity


Běžné
řešení už mnoho let  - zejména u malých motorků (mini
čepradla, modely a hračky)

Přednosti a
nevýhody:
viz bod A1., oproti segnentům podstatně menší
pracnost montáže.

B2. Vzácné zeminy (Rare
Earth RE)

B2.1.
plastem pojené
((BH)maxaž 240 kJ/m3
B2.2.
sintrované
(BH)maxaž 240
kJ/m3

Přednosti:


• 
 Jednoduchý návrh a konstrukce
• 
 Přesná geometrie
•   Variabilní
konfigurace magnetického uspořádání
• 
 Homogenní rozložení magnetického pole
• 
 Snadná montáž
•   Úspora nákladů
(při velkých sérích)

Nevýhody:


o   Vyšší vstupní
náklady - forma + magnetizační přípravek

 Nutná antikorozní varianta (u
sintrovaných)
o   Nižší výkon (u plastem
pojených)


Společnost ABC MAGNET s.r.o. se
dlouhodobě zbývá dodávkami permanentních magnetů pro všechny typy motorů
PMDC i PMAC z klasických feritů tak z materiálů FeNdB, případně SmCo.
Samozřejmostí je poradenství, vypracování technické dokumentace i
dodávky vzorků a ověřovacích sérií
magnetů.


Archív noviniek

KDE NÁS NÁJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice