KONTROLA KVALITY   >   Systém kvality

Spoločnosť ABC MAGNET s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 - viď certifikáty. Základné smerovanie spoločnosti určuje Politika kvality.

Systém riadenia kvality zahŕňa všetky procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu: poradenstvo, marketing, vývoj, prípravu výroby, výrobu, kontrolnú činnosť, expedíciu, záručný a pozáručný servis.

Pružným riadením všetkých dôležitých procesov sa snažíme vychádzať v ústrety požiadavkám a prianiam zákazníkov. Vychádzame z toho, že len spokojný zákazník má dôvod sa k nám vracať.

Trvale rozširujeme náš predajný sortiment s ohľadom na požiadavky zákazníkov.

Uprednostňujeme spoluprácu s dlhodobo osvedčenými dodávateľmi, z ktorými dosahujeme vysokej kvality, spoľahlivosti výrobkov a nízkej ceny.

Aby sme mohli ďalej rozvíjať svoju pozíciu na trhu a plniť náročné úlohy a požiadavky, dbáme na zvyšovanie odbornej úrovne našich pracovníkov systematickým vzdelávaním.

Usilujeme sa o neustále zvyšovanie úrovne nášho technického vybavenia a našich pracovných prostriedkov.

Dôležitou oblasťou našej každodennej činnosti je šetrný vzťah k životnému prostrediu. Triedime a recyklujeme odpad. Používame ekologicky šetrné prostriedky a materiály. Obmedzujeme spotrebu papiera využívaním elektronickej dokumentácie a korešpondencii. Na distribúciu tovaru, používame hromadnú zbernú dopravnú službu.


Vstupná a výstupná kontrola

Všetky naše výrobky prechádzajú vstupnou a výstupnou kontrolou. Trvalé magnety sú zvyčajne kontrolované štandardnou metódou výberu podľa ČSN ISO 2859-1.

Pri zložených výrobkoch s magnetov, testujeme ich vlastnosti tak, aby zodpovedali ich primárnemu použitiu. V prípade, že ide o výrobok na zákazku, sú dopredu dohodnuté preberacie podmienky zo zákazníkom.

Pre kontrolu kvality využívame jak atesty a meracie protokoly výrobcov, tak výsledky našich vlastných skúšok a meraní. Naše meradlá sú v predpísaných intervaloch overovaná certifikovanými kalibračnými laboratóriami. Konkrétne spôsoby merania a skúšok sú uvedené v kapitole testy.

KDE NÁS NÁJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice