O MAGNETOCH   >   Zásady bezpečnostiToxicita magnetov

Magnety z hľadiska chemického zloženia vyhovujú európskej smernici (2002/95/ES).
RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
Feritové magnety nie sú toxické, v extrémnom prostredí (kyseliny) sa môže uvoľňovať malé množstvo bária. V mnohých prípadoch sa miesto bária používa stroncium.

Toxicita magnetov vyrobených zo vzácnych zemín je nízka a pri vonkajšom kontakte magnetu nehrozí nebezpečenstvo intoxikácie vďaka atómom pevne viazaným v štruktúre materiálu.


Pôsobenie magnetizmu na človeka

Doteraz nebol preukázaný škodlivý vplyv magnetického poľa na človeka oproti napr. röntgenovému žiareniu. V medicíne sa využíva magnetického poľa napr. na diagnostiku ( NMR - nukleárnej magnetickej rezonancii). Niektoré metódy využívajú takisto pôsobenie magnetického poľa z permanentných magnetov, alebo elektromagnetov k fyzioterapii. V súčasnej dobe sa jedná skôr o alternatívnu medicínu.

Pre osoby s kardiostimulátorom, alebo iným citlivým elektronickým zdravotným prístrojom platí zákaz manipulácie s magnetmi a priblíženie sa k nim na vzdialenosť menšiu ako 0,5 metra.


Manipulácia s magnetmi

Manipulujte pri približovaní dvoch magnetov, alebo magnetu a oceľového predmetu.
Vzhľadom k veľkým silovým účinkom môže dôjsť k poškodeniu magnetu alebo zranenia ! Nenechávajte preto magnety voľne položené.
Pri práci zo silnými a veľkými magnetmi sa doporučuje použitie pracovných rukavíc.

Je zakázané manipulovať s magnetmi v prostredí s nebezpečenstvom explózie a to z dôvodu možného vzniku iskry.

Magnety sú značne krehké, preto môže dôjsť pri manipulácii k odlomeniu drobných kúskov. Je potrebné chrániť najmä zrak ochrannými okuliarmi.

Pri brúsení dochádza k tvorbe jemného prachu, ktorý by pri vdýchnutí mohol spôsobiť respiračné problémy, príp. vyvolať iné ochorenia. Preto je potrebné používať ochranné pomôcky (respirátor).

Nepribližujte magnety:
  • k citlivým elektronickým a mechanickým prístrojom,
  • k osobám so srdcovým stimulátorom,
  • k magnetickým záznamovým médiám (platobné karty, diskety, magnetofónové a video kazety a pod.).


Riziká poškodenia magnetu

Riziko odmagnetovania magnetu :
  • pri kontakte so silnejším druhom magnetu (napr. Anico pri kontakte s NdFeB)
  • vo veľmi silnom magnetickom poli
  • pri prekročení maximálnej pracovnej teploty
Riziko deštrukcie magnetu :
  • v agresívnych chemikáliách (líši sa podľa druhu)
  • vo vodíkovej atmosfére
  • mechanickým rázom
  • rádioaktívnym žiarením
Jednotlivé druhy magnetov sa líšia odolnosťou voči týmto vplyvom. Na Vaše otázky radi zodpovieme, kontaktujte nás.

KDE NÁS NÁJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice