Kontrola kvality

Systém kvality

Společnost ABC MAGNET s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2015. – viz certifikáty.

více informací

Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem, který deklaruje základní směřování společnosti v oblasti kvality. Její plnění je závazné jak pro vedení společnosti, tak pro všechny zaměstnance.

více informací

Měření magnetických vlastností

Hlavní magnetické parametry permanentních magnetů jsou koercivita Hc, remanence Br a maximální součin (BH)max. Jsou to tzv. intrinzické (neboli vnitřní) verličiny. Znamená to, že se neprojevují navenek samy o sobě, jako např. teplota nebo hmotnost, ale musí být měřeny v určitém systému.

více informací

Měření rozměrů

Rozměry permanentních magnetů se měří obvyklými měřidly délky: posuvným měřítkem, případně mikrometrem. V současné době se vyskytuje řada měřidel s digitálním ukazatelem. Je potřeba ověřit, zda nejsou citlivé na přítomnost magnetického pole. 

více informací

Měření přídržné síly

Velmi často se u permanentních magnetů využívá jejich přídržné síly k feromagnetickým materiálům, zejména železu a jeho slitinám. Sílu v tahu lze měřit pomocí siloměru.

více informací
Teplotní cyklus

Teplotní zkoušky

Různé druhy magnetů mají různou odolnost vůči teplotě. Při překročení mezní teploty dochází k postupné ztrátě magnetizace. Pro kontrolu teplotní odolnosti se využívá měření povrchové magnetické indukce a magnetického toku.

více informací
solná komora

Korozní zkoušky

Jednotlivé druhy magnetů se výrazně liší svou korozivzdorností. Pro zjištění korozní odolnosti se používá zkouška solnou mlhou a zkouška v tlakové páře.

více informací