Kontrola kvality

Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem, který deklaruje základní směřování společnosti v oblasti kvality. Její plnění je závazné jak pro vedení společnosti, tak pro všechny zaměstnance.

více informací
solná komora

Korozní zkoušky

Jednotlivé druhy magnetů se výrazně liší svou korozivzdorností. Pro zjištění korozní odolnosti se používá zkouška solnou mlhou a zkouška v tlakové páře.

více informací
Teplotní cyklus

Teplotní zkoušky

Různé druhy magnetů mají různou odolnost vůči teplotě. Při překročení mezní teploty dochází k postupné ztrátě magnetizace. Pro kontrolu teplotní odolnosti se využívá měření povrchové magnetické indukce a magnetického toku.

více informací

Měření přídržné síly

Velmi často se u permanentních magnetů využívá jejich přídržné síly k feromagnetickým materiálům, zejména železu a jeho slitinám. Sílu v tahu lze měřit pomocí siloměru.

více informací

Měření rozměrů

Rozměry permanentních magnetů se měří obvyklými měřidly délky: posuvným měřítkem, případně mikrometrem. V současné době se vyskytuje řada měřidel s digitálním ukazatelem. Je potřeba ověřit, zda nejsou citlivé na přítomnost magnetického pole. 

více informací

Měření magnetických vlastností

Hlavní magnetické parametry permanentních magnetů jsou koercivita Hc, remanence Br a maximální součin (BH)max. Jsou to tzv. intrinzické (neboli vnitřní) verličiny. Znamená to, že se neprojevují navenek samy o sobě, jako např. teplota nebo hmotnost, ale musí být měřeny v určitém systému.

více informací

Systém kvality

Společnost ABC MAGNET s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2015. – viz certifikáty.

více informací