Korozní zkoušky

solná komora

Jednotlivé druhy magnetů se výrazně liší svou korozní odolností - viz obrázek.

Ke zvýšení korozní odolnosti zejména magnetů FeNdB se používají různé povrchové úpravy.
Pro zkoušení korozní odolnosti se používají dvě základní zkoušky: Zkouška solnou mlhou (Salt Spray Test - ISO 9227:2006) a Zkouška v tlakové páře (Pressure Cooker Test, Autoclave Test - IEC68-2-66). Zkoušky probíhají v uzavřené korozní komoře za těchto podmínek:

Zkouška solnou mlhou

  • Teplota: 35 °C (±2 °C)
  • Koncentrace: 5 ± 0.1% NaCl
  • pH: 6,6 – 7,2
  • Doba expozice: 24 – 72 hod dle druhu povrchové úpravy
  • Kritérium hodnocení: Vzorek bez viditelných známek koroze

Zkouška v tlakové páře

  • Teplota: 125°C (± 5°C)
  • Relativní vlhkost: 100%
  • Tlak: 270 kPa (absolutní)
  • Doba expozice: 7 dnů
  • Kritérium hodnocení: Úbytek hmotnosti vzorku max. 5 mg/cm2