Magnetické těsnění

Magnetické těsnící profily slouží pro těsnění sprchových koutů a zástěn, shrnovacích a posuvných dveří, skříní a bytových stěn, chladniček, mrazniček aj.

Jsou tvořeny magnetickou pryží (magnetickým práškem s elastoplastickým pojivem), případně v kombinaci s jiným pružným plastem.