Výroba feritových magnetů

Základními surovinami pro výrobu magneticky tvrdých feritů jsou oxid železitý (Fe2O3) a uhličitany barya (BaCO3) nebo stroncia (SrCO3). Z této směsi vzniká tzv. kalcinací za vysokých teplot komplexní hexaferit. Potom následuje mletí na jemný prášek a lisování do požadovaných tvarů buď za sucha nebo za vlhka (ve formě vodní suspenze). Anizotropní permanentní magnety se lisují v magnetickém poli. Konečnou podobu a vlastnosti získávají feritové magnety spékáním (sintrováním) při teplotách kolem 1250°C. Potom jsou dle potřeby magnetovány. Běžná rozměrová tolerance vyráběných feritových magnetů je ±3%, broušením diamantovými nebo korundovými nástroji lze dosáhnout tolerance až ±0,05 mm. Je však třeba dbát na to, aby se broušené ploch nezahřívaly (viz tabulka magnetických vlastností - max. teplota použití).