Rizika poškození magnetu

Magnet je velmi stabilní výrobek, který své vlastnosti mění jen za velmi specifických podmínek V běžných podmínkách nemění ani svoji strukturu, ani magnetickou sílu.

Riziko odmagnetování magnetu :

  • při kontaktu se silnějším druhem magnetu (např Anico při kontaktu s NdFeB)
  • ve velmi silném magnetickém poli
  • při překročení maximální pracovní teploty

Riziko destrukce magnetu :

  • v agresivních chemikáliích (liší se podle druhu)
  • ve vodíkové atmosféře
  • mechanickým rázem
  • radioaktivním zářením

Jednotlivé druhy magnetů se liší odolností vůči těmto vlivům. Pro bližší informace nás kontaktujte.