Užitečné informace

Životnost a ekologická likvidace

Předpokládaná životnost Při zachování zásad výše uvedených je předpoklad životnosti magnetu minimálně 15 let. Korozní odolnost se liší podle prostředí a působících vlivů a také podle druhu magnetu a povrchové úpravy.

více informací

Rizika poškození magnetu

Magnet je velmi stabilní výrobek, který své vlastnosti mění jen za velmi specifických podmínek V běžných podmínkách nemění ani svoji strukturu, ani magnetickou sílu.

více informací

Manipulace s magnety

Opatrně manipulujte při přibližování dvou magnetů nebo magnetu a ocelového předmětu. Vzhledem s velkým silovým účinkům může dojít k poškození magnetu nebo zranění! Nenechávejte proto magnety volně položené.

více informací

Působení magnetismu na člověka

Dosud nebyl prokázán škodlivý vliv magnetického pole na člověka oproti např. rentgenovému záření. V medicíně se využívá magnetického pole např. k diagnostice (NMR- nukleární magnetická rezonance).

více informací

Bezpečnost magnetů z hlediska chemických látek

Magnety námi dodávané neobsahují škodlivé látky z hlediska chemického složení a vyhovují evropské směrnici RoHS (Restriction of Hazardous Substances) č. 2011/65EU.

více informací