Bezpečnost magnetů z hlediska chemických látek

Magnety námi dodávané neobsahují škodlivé látky z hlediska chemického složení a vyhovují evropské směrnici RoHS (Restriction of Hazardous Substances) č. 2011/65EU.
Feritové magnety nejsou toxické, ale v extrémním prostředí (kyseliny) se může uvolňovat malé množství baria. V mnoha případech se místo baria používá stroncium.
Toxicita magnetů vzácných zemin je nízká a při vnějším kontaktu magnetu nehrozí nebezpečí intoxikace díky atomům pevně vázané ve struktuře materiálu.
Tyto magnety jsou také bezpečné podle registrace REACH, splňují požadavky REACH ECHA 20/06/2013, a neobsahují látky SVHC podle nařízení ECHA (EC) č. 1907/2006.