Manipulace s magnety

Opatrně manipulujte při přibližování dvou magnetů nebo magnetu a ocelového předmětu.
Vzhledem s velkým silovým účinkům může dojít k poškození magnetu nebo zranění! Nenechávejte proto magnety volně položené.
Při práci se silnými a velkými magnety se doporučuje použití pracovních rukavic.

Je zakázáno manipulovat s magnety v prostředí s nebezpečím exploze z důvodu možného vzniku jiskry.

Magnety jsou značně křehké, proto může dojít při manipulaci k odlomení drobných kousků. Je potřeba chránit zejména zrak ochrannými brýlemi.

Př broušení dochází k tvorbě jemného prachu, který by při vdechování mohl způsobit respirační potíže, příp. vyvolat jiná onemocnění. Proto je potřeba používat ochrané pomůcky (respirátor).

Nepřibližujte magnety:

  • k citlivým elektronickým a mechanickým přístrojům
  • k osobám se srdečním stimulátorem
  • k magnetickým záznamovým médiím (platební karty, diskety, magnetofonové a video kazety apod.)