Systém kvality

Společnost ABC MAGNET s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2015. – viz certifikáty. Základní směřování společnosti určuje Politika kvality. Systém řízení kvality zahrnuje všechny procesy, které ovlivňují jakost: poradenství, marketing, vývoj, přípravu výroby, výrobu, kontrolní činnosti, expedici, poprodejní servis. Pružným řízením všech důležitých procesů se snažíme vycházet vstříc požadavkům a přáním zákazníků. Vycházíme z toho, že jen spokojený zákazník má důvod se k nám vracet.

Trvale rozšiřujeme náš prodejní sortiment s ohledem na požadavky zákazníků. Preferujeme spolupráci s dlouhodobě osvědčenými dodavateli, u kterých lze dosáhnout vyšší spolehlivosti kvality i nižších cen.

Abychom mohli dále rozvíjet svou pozici na trhu a plnit náročné úkoly a požadavky, dbáme na zvyšování odborné úrovně našich pracovníků systematickým vzděláváním. Usilujeme o neustálé zvyšování úrovně našeho technického vybavení a našich pracovních prostředků.

Důležitou oblastí naší každodenní činnosti je šetrný vztah k životnímu prostředí. Třídíme odpad a předáváme k recyklaci. Používáme ekologicky šetrné prostředky a materiály. Omezujeme spotřebu papíru využitím elektronické dokumentace a korespondence. Pro dopravu a distribuci zboží používáme hromadné sběrné dopravní služby.

Vstupní / výstupní kontrola

Všechny naše výrobky procházejí vstupní a výstupní kontrolou. Trvalé magnety jsou obvykle kontrolovány standardní metodou výběru dle ČSN ISO 2859-1. U složených výrobků s magnety jsou měřeny vlastnosti odpovídající jeho funkci. Jedná-li se o výrobek na zakázku, jsou dohodnuty přejímací podmínky se zákazníkem.

Pro kontrolu kvality využíváme jak atesty a měřicí protokoly výrobců, tak výsledky našich vlastních zkoušek a měření. Naše měřidla jsou v předepsaných intervalech ověřována certifikovanými kalibračními laboratořemi. Konkrétní způsoby měření a zkoušek jsou uvedeny v dalších kapitolách.