Měření přídržné síly

Velmi často se u permanentních magnetů využívá jejich přídržné síly k feromagnetickým materiálům, zejména železu a jeho slitinám.
Jaká je přídržná síla konkrétního magnetu a jak ji lze změřit, případně vypočítat? Je nutné zdůraznit, že tato síla záleží na více faktorech. Prvním je samotný tvar a materiál magnetu, vedle toho ale také materiál, ke kterému je magnet přitahován, jeho tloušťce a povrchové úpravě. Přídržná síla se se vzdáleností od podložky mění velmi zásadně - viz graf.

Pokud jsou všechny podmínky definovány, lze měřit přídržnou sílu v tahu pomocí siloměru - viz obrázek.

Standardně je tato síla měřena a uváděna jako parametr u magnetických držáků. Jedná se o magnet s kovových pláštěm, který uzavírá magnetický obvod.
U samostatných magnetů lze přídržnou sílu změřit na vyžádání s tím, že v různých podmínkách se však může značně lišit. O problematice výpočtů přídržné síly naleznete více zde.