Působení magnetismu na člověka

Dosud nebyl prokázán škodlivý vliv magnetického pole na člověka oproti např. rentgenovému záření. V medicíně se využívá magnetického pole např. k diagnostice (NMR- nukleární magnetická rezonance). Některé metody využívají rovněž působení magnetického pole z permanentních magnetů nebo elektromagnetů k fyzioterapii. V současné době se jedná spíše o alternativní medicínu.

Pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným citlivým elektronickým zdravotním přístrojem platí zákaz manipulace s magnety a přiblížení se k nim na vzdálenost menší než 0,5 metru.