Separátory kovových příměsí

Magnetické separátory jsou obecně zařízení pro oddělení feromagnetického, zpravidla ocelového podílu z určité směsi. Může se jednat o směsi pevných složek, kapaliny i plynné medium (vzduch). Použití separátorů je velmi široké od důlního a těžebního průmyslu, přes zpracovatelský průmysl, potravinářství, chemii, plastikářský průmysl, výrobu léčiv až po zemědělské provozy. Samostatnou oblast tvoří separátory při recyklaci odpadu a získávání druhotných surovin.

  • Separátory jsou schopny vytřídit vše od šroubováků, hřebíků až po mikroskopické úlomky kovu.
  • Odstupňované tepelné třídy podle požadovaných provozních teplot (100oC - 120oC - 140oC - 250oC)
  • Dodávky od jednotlivých dílů (magnetických vložek) až po kompletní sestavy separátorů.

Hlavní druhy separátorů:

Roštový separátor

Separátor se skládá z několika paralelních řad magnetických tyčí, rozmístěných střídavě nad sebou tak, aby se případná kovová příměs musela při obtékání dostat do těsné blízkosti magnetické tyče a tak se na nich přichytila.. Tyče jsou zapouzdřeny v tenkostěnné nemagnetické trubce. Po vytažení tyčí z pouzdra (mimo potrubí) kovové příměsi samy odpadnou (funkce samočištění) Dodáváme i samostatné tyče pro výrobu separátorů zákazníkem.

Magnetický filtr
Magnetický filtr se hojně používá pro filtraci jemných feromagnetických příměsí v olejích, mazacích a chladicích kapalinách, v hydraulických systémech apod. Filtr má tvar nádoby s přívodní a odvodní trubkou. K víku nádoby je připevněn svazek magnetických tyčí, kolem nichž proudí čištěné medium.

Magnetický buben
Druh rotačního separátoru se samočistící schopností. Je vyroben z nemagnetického pláště, uvnitř kterého je umístěna magnetická vložka ve tvaru půlměsíce. Feromagnetická příměs je přitažena k povrchu otáčejícího se bubnu a uvolněna až v místě, kde je bezpečně oddělena od vyčištěného media (sypkého materiálu nebo granulátu).

Magnetický válec
Používá se pro separaci kovových feromagnetických částic, umisťuje se jako přední válec pásového dopravníku. Tento samočistící, vysoce produktivní separátor dokáže odseparovat náhodně přimísené ocelové předměty a vyčistit dopravovaný materiál. Výhodou jsou i nízké pořizovací náklady.