Měření rozměrů

Rozměry permanentních magnetů se měří obvyklými měřidly délky: posuvným měřítkem, případně mikrometrem. V současné době se vyskytuje řada měřidel s digitálním ukazatelem. Je potřeba ověřit, zda nejsou citlivé na přítomnost magnetického pole. 

V případě složitějších tvarů je v některých případech nutno jejich rozměry a geometrii (rovnoběžnost, souosost apod.) měřit na speciálních třírozměrných měřicích zařízeních s počítačovým vyhodnocením.