Magnety Alnico

Slitinové magnety na bázi Al-Ni a Al-Ni-Co patří mezi typy materiálů s dlouholetou tradicí. Přestože trhu výrazně dominují feritové magnety a zároveň se prudce rozvíjí odvětví výroby progresivních typů magnetů na bázi vzácných zemin, jako jsou například neodymové magnety, zaujímají slitinové magnety stále významnou pozici na trhu. V průběhu vývoje dosáhly značného pokroku co se týče magnetických parametrů - byly vyvinuty anizotropní varianty, tak i tvarových nároků - aplikují se metody přesného odlévání.

Vlastnosti

Při výrobě magnetů Alnico se používají slévárenské technologie, jako u jiných speciálních ocelí. Materiál je relativně tvrdý, jeho obrábění vyjma broušení je velmi obtížné.
Alnico magnety mají po magnetech vzácných zemin největší magnetickou energii, koercivitu i remanenci. Vysoká Curiova teplota je předurčuje i pro nasazení při zvýšených teplotách.

Použití

Alnico magnety mají použití v následujících oblastech:

  • elektromotory střední velikosti,
  • generátory, reproduktory,
  • akustické měniče,
  • elektroměry,
  • elektrické měřicí přístroje,
  • přídržné průmyslové systémy

Magnetické vlastnosti - Alnico

Třída

materiálu

KoercivitaRemanenceMax. součinCurieova
teplota
HcB [kA/m]Br [mT](BH)max [kJ/m3]oC
LNG12 *)4572012.4810
LNG 3748120037.0860
LNG 4048125040.0860
LNG 6059135060.0860
LNGT 3210080032.0860
LNGT 4011080040.0860
LNGT 6011090060.0860
LNGT 72112105072.0860

*) izotropní