Magnety Alnico

Slitinové magnety na bázi Al-Ni a Al-Ni-Co patří mezi typy materiálů s dlouholetou tradicí. Přestože se prudce rozvíjí odvětví výroby progresivních typů magnetů na bázi vzácných zemin, zaujímají slitinové magnety stále významnou pozici na trhu. V průběhu vývoje dosáhly značného pokroku co se týče magnetických parametrů - byly vyvinuty anizotropní varianty, tak i tvarových nároků - aplikují se metody přesného odlévání.

Vlastnosti

Alnico magnety se vyrábějí slévárenskými technologiemi jako jiné speciální oceli. Materiál je relativně tvrdý, jeho obrábění vyjma broušení je velmi obtížné.
Alnico magnety mají po magnetech vzácných zemin největší magnetickou energii, koercivitu i remanenci. Vysoká Curiova teplota je předurčuje i pro nasazení při zvýšených teplotách.

Použití

Alnico magnety mají použití v následujících oblastech:

  • elektromotory střední velikosti,
  • generátory, reproduktory,
  • akustické měniče,
  • elektroměry,
  • elektrické měřicí přístroje,
  • přídržné průmyslové systémy

Magnetické vlastnosti - Alnico

Třída

materiálu

KoercivitaRemanenceMax. součinCurieova
teplota
HcB [kA/m]Br [mT](BH)max [kJ/m3]oC
LNG12 *)4572012.4810
LNG 3748120037.0860
LNG 4048125040.0860
LNG 6059135060.0860
LNGT 3210080032.0860
LNGT 4011080040.0860
LNGT 6011090060.0860
LNGT 72112105072.0860

*) izotropní