Technologie výroby

Každý druh magnetu má specifický postup výroby, sestávající z řady postupných kroků. Společné pro většinu technologií je prášková metalurgie, tj. postup, při kterém se směs velmi jemných prášků v přesném poměru dokonale promísí, lisuje do formy a následně spéká (sintruje) při vysoké teplotě.
Vzniká tak velmi tvrdý produkt, podobný keramice, který nelze běžným obráběním opracovávat. Díky tomu se feritovým magnetům, u kterých je tento způsob výroby velmi rozšířený, říká keramické magnety.
Proto je nutné, až na výjimky, definovat a vyrobit přesný tvar a rozměry magnetu již v této výrobní fázi. Následně je možné jen jemné broušení např. přesných rovinných či válcových ploch.
Magnety typu FeNdB jsou náchylné ke korozi, proto musí být opatřeny povrchovou ochrannou vrstvou. Výjimku tvoří korozivzdorné magnety HAST, vyráběné speciální technologií.

Povrchové úpravy magnetů

Některé druhy magnetů jsou korozivzdorné, jiné korodují snadno a další jen v náročných podmínkách, např. ve vlhkém, teplém prostředí či ve vodě. S ohledem na tyto vlastnosti se používá optimální povrchová úprava.

více informací

Výroba magnetických výrobků

Magnetické výrobky představují velmi široký sortiment. Spojuje je kombinace magnetů a dalších materiálů, zpravidla oceli, ale také barevných kovů a plastů.

více informací

Výroba plastem pojených magnetů

Tyto magnety se vyrábějí obdodnou technologií jako plastové výrobky: lisováním nebo vsřikováním do forem.

více informací

Výroba magnetů FeNdB a SmCo

Magnety typu FeNdB (neboli neodymové magnety) se vyrábějí procesem práškové metalurgie.

více informací

Výroba Alnico magnetů

Technologie výroby magnetů Alnico se podobá výrobě vysoce legovaných ocelí. Používá se jak klasického procesu odlévání do forem, zjména metody přesného lití, tak i práškové metalurgie.

více informací

Výroba feritových magnetů

Základními surovinami pro výrobu magneticky tvrdých feritů jsou oxid železitý (Fe2O3) a uhličitany barya (BaCO3) nebo stroncia (SrCO3). Z této směsi vzniká tzv. kalcinací za vysokých teplot komplexní hexaferit.

více informací