Životnost a ekologická likvidace

Předpokládaná životnost

Při zachování zásad výše uvedených je předpoklad životnosti magnetu minimálně 15 let.
Korozní odolnost se liší podle prostředí a působících vlivů a také podle druhu magnetu a povrchové úpravy.

Likvidace, recyklace

Kovové magnety předejte k recyklaci (kovový odpad), ferity likvidujte jako směsný odpad.