Politika kvality

Politika kvality je základním dokumentem, který deklaruje základní směřování společnosti v oblasti kvality. Její plnění je závazné jak pro vedení společnosti, tak pro všechny zaměstnance. Vychází z vizí společnosti a jejích strategických záměrů a je členěna do těchto oblastí.

Systém managementu kvality

Společnost ABC MAGNET považuje za svoji prioritu být spolehlivým partnerem nejen svým zákazníkům, ale všem zainteresovaným stranám. Ke splnění této priority považuje za nezbytné existenci pružného a vnitřně konzistentního systému řízení kvality (SMK) a zavazuje se rozvíjet zavedený SMK tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám organizace a přitom zajišťoval neustálé zlepšování kvality produktů a služeb poskytovaných zákazníkům.

Zákazníci

Zákazník a jeho spokojenost  je nejdůležitějším faktorem, ovlivňujíc úspěšnost i samu existenci společnosti. Proto trvalá péče o zákazníky, plnění jejich požadavků a přání k plné spokojenosti je prvořadým úkolem nejen systému kvality, ale každého zaměstnance. Klademe důraz na informovanost o nabízených produktech na webových stránkách, při osobních konzultacích i v elektronické korespondenci. Poskytujeme kvalifikované poradenství, předprodejní i poprodejní servis. Vždy se snažíme pružně a rychle reagovat na požadavky zákazníků a jejich změny.

Rozšiřujeme a inovujeme nabízený sortiment tak, aby byl stále na vysoké technické a kvalitativní úrovni.  

Externí poskytovatelé

Vytváříme trvalé a oboustranně prospěšné vztahy s dodavateli, aby naše společnost mohla plnit požadavky i nejnáročnějších zákazníků. Spolehliví externí poskytovatelé produktů a služeb nám umožňuje snižovat eventuální reklamace i náklady a energii na realizaci našich vlastních produktů.

Zdroje pro realizaci procesů

Moderní technologické vybavení je nutnou podmínkou k realizace produktů v souladu se zvyšujícími se požadavky zákazníků na jejich užitnou hodnotu,  spolehlivost a trvanlivost. Usilujeme o neustálé zvyšování produktivity našich činností, dbáme na efektivní využívání kooperace a řízení externích procesů.

Stále významnější je pro nás ekologická šetrnost jak našich procesů, tak výsledných produktů. 

Management a zaměstnanci

Jen kompetentní vedení společnosti a pracovníci mohou realizovat náročné cíle kvality. Naší prioritou je v tomto ohledu procesní řízení a aplikace managementu rizik a příležitostí ve všech oblastech, ovlivňující kvalitu. Stejně důležitý je stabilní pracovní tým kvalifikovaných a osobně motivovaných zaměstnanců a vysoká úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Kompletní dokument Politika kvality je ve formátu PDF ke stažení zde.