Magnetoterapie

Jednou z oblastí, kde se využívají trvalé magnety je fyzioterapie a léčitelství.  Většinu lidí vytane na mysli kdysi velmi populární magnetický náramek. Později se objevily také magnetické náušnice, náhrdelníky a jiná bižuterie. Často se setkáváme s otázkou, jak je to s léčebným působením magnetů a magnetického pole vůbec na lidský organismus.

Zde je třeba rozlišit dvě metody: působení proměnného, periodického magnetického pole zpravidla nízké frekvence (řádově jednotky až desítky Herzů) a působení statického pole, které vytváření trvalé magnety. Zatímco první metoda je dnes všeobecně uznávaná a popisovaná i v odborných článcích, staví se k druhé z nich naprostá většina odborníků v medicíně značně skepticky.

Existují však také nadšení příznivci používání této metody, kteří uvádějí praktické výsledky. Problém jednoznačně rozhodnout tkví v tom, že lze velmi těžko odlišit případné působení magnetického pole od jiných vlivů, zejména psychologických pochodů (placebo efekt).

Na podporu této terapie se často uvádí, že léčebné účinky magnetu jsou známy celá staletí. Magnetický kámen magnetit používali ho údajně již Etruskové, staří Číňané
a Řekové. Písemné doklady ale nejsou doloženy.

http://www.emfscience.com/does-magnetic-therapy-work/

Rovněž pokusy o vědecké odůvodnění působení permanentních magnetů na lidské tělo mají od vědecké práce dosti daleko, i když používají odborné terminologie, jako magnetohydrodynamický efekt, spinové interakce apod.

Jako jeden ze zásadních argumentů proti léčbě magnety je fakt, že pole každého magnetu se vzdáleností velmi rychle slábne a kolem 10-15 cm dosahuje intenzity zemského magnetického pole. Nemůže tedy žádný výrazný vliv na vnitřní orgány přinést. Poněkud jiná situace je ale u podpovrchových krevních řečišť a svalů. Nicméně žádný vědecky založený mechanismus působení tohoto pole na tkáně, nervy či krev nebyl zatím předložen.

Léčba pomocí permanentních magnetů tak je a zůstává doménou léčitelů, kteří přikládají magnety v různých podobách na bolestivá místa nebo na místa předpokládané projekce orgánů včetně akupunkturních bodů. Vyrábějí se nejrůznější magnetické pomůcky - hodinky, přívěsky, ale i magnetické jehly, folie a náplasti. Často se také magnety všívají do opasků, vest, polštářů nebo podušek. A obchodu s těmito předměty se poměrně dobře daří bez ohledu na to, zda jejich působení někdo prokázal nebo vyvrátil. Jen zdravotní pojišťovny vám je zatím neuhradí.