Technologie výroby

Každý druh magnetu má specifický postup výroby, sestávající z řady postupných kroků.

Společné pro většinu technologií je prášková metalurgie, tj. postup, při kterém se směs velmi jemných prášků v přesném poměru dokonale promísí, lisuje do formy a následně spéká (sintruje) při vysoké teplotě. Vzniká tak velmi tvrdý produkt, podobný keramice, který nelze běžným obráběním opracovávat. Díky tomu se feritovým magnetům, u kterých je tento způsob výroby velmi rozšířený, říká keramické magnety.

Proto je nutné, až na výjimky, definovat a vyrobit přesný tvar a rozměry magnetu již v této výrobní fázi. Následně je možné jen jemné broušení např. přesných rovinných či válcových ploch.

Magnety typu FeNdB jsou náchylné ke korozi, proto musí být opatřeny povrchovou ochrannou vrstvou. Výjimku tvoří korozivzdorné magnety HAST, vyráběné speciální technologií.