Systém kvality

Společnost ABC MAGNET s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2008 - viz certifikáty. Základní směřování společnosti určuje Politika kvality.

Systém řízení kvality zahrnuje všechny procesy, které ovlivňují jakost: poradenství, marketing, vývoj, příravu výroby, výrobu, kontrolní činnosti, expedici, poprodejní servis.