Magnety pro elektromotory

Jednou z nejvýznamnější oblastí použití permanentích magnetů jsou točivé elektrické stroje. Velmi dlouhou tradici má používání magnetů ve stejnosměrném komutátorovém  motoru (označovaném PMDC), nejprve v dvoupólovém,později i vícepólovém provedení. Také klasický kartáčkový komutátor se v dnes se často nahrazuje elektronickým komutátorem. Používají se v automobilovém průmyslu, ve výrobě malých elektrických strojů (mixery, vrtačky), v modelářství a jinde.

Druhou velkou skupinou jsou střídavé synchronní stroje s permanentními magnety (označované PMAC).Jedná se o bezkartáčové synchronní motory s permanentními magnety na rotoru a třífázovým vinutím ve statoru. Velký dynamický rozsah výkonu spolu s nízkou spotřebou je předurčují k nasazení v dopravním technice (např. elektromobily), strojírenství (pohony CNC strojů), robotice, apod.

Trvalé magnety nacházejí uplatnění rovněž v krokových motorech. Jedná se o speciální druh mnohapólového synchronního motoru, napájený impulsy stejnosměrného proudu.Využívají se především tam, kde je třeba přesně řídit nejen otáčky, ale i konkrétní polohu rotoru. Nacházejí uplatnění, regulační technice, robotice a podobných oborech.

Existují různé způsoby realizace statoru resp. rotoru s permanentními magnety:
 

A.   Standardní řešení- segmenty

A1. Feritové segmenty (BH)maxaž 42 kJ/m3

 

Přednosti:

 • Cenově výhodné zvlášť u velkých sérií
 • Snadná magnetizace až po montáži do tělastatoru
 • Bez problému se montují lepením

Nevýhody:

 • Větší objem a hmotnost
 • Nižší výkon
 • Časová i finanční náročnost přípravy výroby(forma)

A2. Segmenty ze vzácných zemin

A2.1. Báze FeNdB(BH)maxaž 400 kJ/m3

A2.2. Báze SmCo(BH)maxaž 240 kJ/m3


 
Přednosti:

 • Výroba menších sérií i vzorků bez nutnosti formy
 • složitější tvary: zkosené, s rozdílným radiusem, detaily hran
 • Vysoký výkon, malé rozměry

Nevýhody:

 • Vyšší cena
 • Obtížná magnetizace
 • Možné problémy s teplotou (FeNdB)
 • Lepení vhodné jen bez povrchové úpravy – Neodymové magnety FeNdB je nutné opatřit speciální antikorozní technologií

B.   Moderní řešení - prstence

B1. Ferity

Prstence z feritů se běžně používají už mnoho let  - zejména u malých motorků (mini čerpadla, modely a hračky)

Přednosti a nevýhody:

viz bod A1., oproti segnentům podstatně menší pracnost montáže.

B2. Vzácné zeminy (Rare Earth RE)

B2.1. plastem pojené ((BH)maxaž 240 kJ/m3
B2.2. sintrované (BH)maxaž 240 kJ/m3

Přednosti:

 • Jednoduchý návrh a konstrukce
 • Přesná geometrie
 • Variabilní konfigurace magnetického uspořádání
 • Homogenní rozložení magnetického pole
 • Snadná montáž
 • Úspora nákladů (při výrobě magnetů ve velkých sériích)

Nevýhody:

 • Vyšší vstupní náklady - forma + magnetizační přípravek
 • Nutná antikorozní varianta (u sintrovaných)
 • Nižší výkon (u plastem pojených)


Společnost ABC MAGNET s.r.o. se dlouhodobě zbývá dodávkami permanentních magnetů pro všechny typy motorů PMDC i PMAC z klasických feritů tak z materiálů FeNdB, případně SmCo. Samozřejmostí je poradenství, vypracování technické dokumentace i dodávky vzorků a ověřovacích sérií
magnetů.