NOVINKY

Pogumované magnety

Některé typy permanentních magnetů se dodávají bez povrchové úpravy (zejména ferity, magnety SmCo a Alnico), zatímco jiné potřebují povrchovou úpravu, která je chrání před korozí (magnety FeNdB).Existují také aplikace, které vyžadují povrchovou úpravu tam, kde z hlediska koroze není potřebná. Důvodem může být estetický vzhled nebo mechanický ochrana – většina magnetických materiálů je totiž velmi křehká. Zde se nejčastěji používá galvanické pokovení nebo epoxy lak.

Setkáváme se ale také s požadavkem opatřit magnet tenkou pryžovou vrstvou. Ta má totiž řadu výborných vlastností, které jiné úpravy nemají. Dají se např. snadno lepit, což bývá např. u poniklovaných magnetů problém. Rovněž vynikají mechanickou odolností.  V následující tabulce je uvedena odolnost různých povrchových úprav vůči různým vlivům (není hodnocena odolnost vlastního magnetu):Vedlejším, ale velmi důležitým efektem pogumování je výrazné zvýšení koeficientu f smykové třecí síly oproti jiným povrchům. Celková třecí síla je dána vztahemZáleží tedy nejen na hmotnosti magnetu, sklonu podložky a kvalitě styčných ploch (hodnotě f), jak je obvyklé, ale též na magnetické přídržné síle, bývá ve většině případů dokonce dominantním faktorem.
Pro srovnání uvedeme hodnoty f pro různé povrchy magnetu a ocelovou podložku s hodnotou drsnosti Ra 0,4:
Je patrné, že pryž zde nemá zdaleka konkurenci, což je ovšem známo i z aplikací bez magnetů. Proto se pogumované magnety uplatní zejména tam, kde jsou zatíženy na svislé podložce nějakým břemenem nebo kde působí jiné smykové síly (odpor vzduchu nebo kapaliny při pohybu).

Je nutno ovšem podotknout, že pogumovaný magnet nemá jen samé přednosti, ale také některé nevýhody. Mezi ně patří určité zmenšení přídržné síly oproti magnetům s jinou úpravou, a to podle druhu o 5-10%. To je způsobeno technologickou nutností silnější vrstvy pryže než u jiných povrchů.

K dalším slabinám patří obtížnější čištění gumového povrchu, který má sklon se více špinit, zejména drobným kovovým prachem. Rovněž je potřeba počítat se stárnutím pryže, zejména vlivem UV záření, a tím i s kratší životnosti této povrchové úpravy. Pochopitelně je pryžová vrstva také méně odolná vůči poškození řezným nástrojem nebo střepem.

Nicméně pogumované magnety mají svoje místo mezi ostatními druhy můžeme přislíbit, že o tuto skupinu brzy rozroste i náš sortiment.  

Pogumované magnety jsou již součástí našeho běžného prodejního sortimentu. Prohlédněte si, které typy si u nás můžete zakoupit již dnes (v připojeném letáku označené *). Kompletní aktualizovaný katalog kruhových držáků naleznete jako obvykle k položce Ke stažení.
Archiv novinek

KDE NÁS NAJDETE?

ABC MAGNET s.r.o.
Areál Big box, hala B10
Ve Žlíbku 1800
193 00  PRAHA 9 - Horní Počernice